Warning: opendir(/home/reco4828/public_html/_public/content/coperti/) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home2/reco4828/arhiva.ecologic.rec.ro/application/controllers/Coperta.php on line 24
 Mai mult de o treime dintre localitățile controlate de GNM nu au sisteme de colectare selectivă a deșeurilor - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Mai mult de o treime dintre localitățile controlate de GNM nu au sisteme de colectare selectivă a deșeurilor

09 May 2019 - 02:09 PM Reciclare & Recuperare

Garda Națională de Mediu a desfășurat în anul 2018 o serie amplă de acțiuni de control și verificare a modului în care este respectată legislația de mediu în România. Despre activitatea acestei instituții, despre neregulile constate și despre măsurile care au fost luate am vorbit cu Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.ecologic

ecologic: Ați avut o serie de acțiuni de verificare a depunerilor necontrolate de deșeuri. Cât timp a durat acest control și care au fost rezultatele?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Da, anul trecut, în perioada martie-iunie, comisarii Gărzii de Mediu au desfășurat un control tematic neplanificat pentru verificarea stării de salubrizare a localităților și a căilor de comunicație.

În timpul acestui control au fost realizate 2.323 acțiuni de inspecție și au fost identificate 2.716 amplasamente cu depozitări necontrolate de deșeuri, în suprafață totală de peste 4 milioane metri pătrați. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 313 avertismente și 611 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2.137.200 lei și au fost stabilite măsuri pentru salubrizarea și igienizarea localităților identificate cu depozitări necontrolate de deșeuri.

Depunere necontrolatăDin păcate, statisticile din anii anteriori ne arată că de cele mai multe ori cetățenii continuă să arunce deșeurile pe aceleași amplasamente unde s-a făcut curățenie, chiar și după ce au fost aplicate sancțiuni. Amenzile pe care le aplicăm nu schimbă nimic dacă primăriile nu se implică și nu iau măsuri prin care să împiedice abandonarea de deșeuri. Până la urmă, dacă nu facem front comun împreună cu UAT-urile, cetățenii și celelalte instituții cu responsabilități în domeniu, nu putem ieși din acest cerc vicios. Problema este că multe din administrațiile locale nu se implică. Ca să vă dau un exemplu, în urma controalelor pe care le-am făcut anul trecut s-a constatat că din totalul celor 2.263 de administrații publice locale verificate, 701 UAT-uri nu au implementat sistemul de colectare selectivă a deșeurilor municipale. Din totalul de 595 sancțiuni contravenționale date administrațiilor publice locale, au fost aplicate 69 sancțiuni contravenționale cu valoare totală de 928.000 lei și 131 avertismente pentru lipsa implementării sistemului de colectare selectivă a deșeurilor municipale.

Evident că în aceste condiții acțiunile noastre privind verificarea depozitărilor necontrolate de deșeuri se vor intensifica. Anul acesta, acțiunea de verificare a stării de salubrizare a localităților și căilor de comunicație este în desfășurare în perioada martie - iunie și cred că la sfârșitul lunii iunie vom putea face publice primele rezultate. Comisarii GNM monitorizează zonele consacrate pentru depozitarea necontrolată a deșeurilor și vor face demersuri pentru ca autoritățile locale să se implice, astfel încât aceste locuri să fie supravegheate cu camere video. În același timp, acțiunile noastre vizează și informarea și responsabilizarea cetățenilor privind păstrarea curățeniei mediului înconjurător. Trebuie să înțelegem că dincolo de eforturile autorităților de mediu și administrațiilor locale pentru a împiedica abandonarea deșeurilor, educația cetățenilor în această privință este esențială. Oamenii trebuie să înțeleagă că cea mai simplă soluție pentru a avea un mediu curat nu este să organizăm tot timpul diferite acțiuni de salubrizare, ci pur și simplu să nu mai aruncăm deșeurile în natură.

ecologic: Există autorități publice locale care nu știu ce obligații le revin în gestionarea deșeurilor municipale?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Mi-e greu să spun dacă unele UAT-uri nu știu prevederile legii sau nu vor să le aplice. De aceea cred că nu ar strica să le reamintim.

Potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, autoritățile administrației publice locale, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au o serie de obligații clare. În primul rând, au obligația să asigure colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare și să organizeze atribuirea, conform deciziei luate.

De asemenea, autoritățile locale au obligația de a colecta separat biodeşeurile în vederea valorificării. Tot ele trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Ecologizare

Autoritățile locale răspund și de asigurarea spațiilor necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltarea în mod corespunzător a centrelor înființate, potrivit prevederilor OUG nr. 5/2015, pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeurile de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase.

Alte răspunderi care le revin autorităților locale sunt informarea cetățenilor - prin mijloace adecvate și prin postarea pe site-ul propriu - în privința sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților, precum și răspunderea pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

Știm cu toții că există localități în care administrația locală își face treaba și altele în care gestionarea deșeurilor lasă de dorit, fapt care reiese și din numărul mare de sancțiuni aplicate UAT-urilor de comisarii noștri.

ecologic: Mai există depozite de deșeuri neconforme care sunt încă în funcțiune?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Nu. În prezent, în toată țara, deșeurile sunt depozitate numai în depozite conforme.

Concret, conform obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare a României la UE transpuse prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, situația actuală a depozitelor de deșeuri este următoarea: din cele 28 de depozite municipale care aveau obligația să sisteze activitatea de depozitare până în anul 2009, 12 depozite nu au finalizat lucrările de închidere până în prezent. Aceste depozite se regăsesc pe lista depozitelor care sunt în procedură de infringement, făcând obiectul cauzei C - 301/17, Comisia împotriva României.

Ecologizare

Referitor la cele 101 depozite prevăzute în Tratatul de aderare a României la UE, pentru care s-au obținut perioade de tranziție pentru închidere în mod etapizat până cel târziu în 2017, mai avem 21 de depozite pentru care nu au fost finalizate lucrările de închidere, dar acestea se află în diverse stadii de realizare.

În prezent, depozitarea deșeurilor municipale se realizează la cele 43 de depozite conforme, autorizate, aflate pe teritoriul țării.

ecologic: Refuzul comercianților de a pune la dispoziția cetățenilor spații pentru depunerea deșeurilor electrice și electronice intră în competențele Gărzii Naționale de Mediu?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Conform legislației privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, comercianții au obligația să preia aceste deșeuri în mod gratuit la furnizarea unui produs nou, de același tip, în sistem „unul la unul“.

De asemenea, distribuitorii care au spații de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru produse electrice și electronice au obligația să asigure colectarea gratuită a deșeurilor electrice și electronice de mici dimensiuni de la utilizatorii finali, fără obligația de a cumpăra un echipament similar.

Nerespectarea acestor obligații reprezintă contravenții pentru care Garda Națională de Mediu poate aplica sancțiuni de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Eu îi avertizez pe toți comercianții de echipamente electrice și electronice să respecte aceste prevederi legale și le amintesc că Garda Națională de Mediu efectuează verificări periodice privind conformarea cu legislația specifică în vigoare.

ecologic: În trimestrul al treilea al anului trecut, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au demarat mai multe controale tematice privind verificarea administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate de interes național. Care sunt concluziile?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Anul trecut au fost efectuate mai multe controale la administratorii/custozii ariilor naturale protejate de interes național și comunitar în timpul cărora au fost verificate construcțiile ilegale amplasate în ariile protejate, activitățile desfășurate pe suprafața ariilor protejate, depozitările necontrolate de deșeuri, activitățile de recoltare și comercializare a exemplarelor de floră sau faună sălbatice din ariile protejate sau din vecinătatea acestora.

Ecologizare

Astfel, în perioada 21 august – 31 octombrie 2018 comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu au efectuat 394 controale privind activitatea administratorilor/custozilor ariilor protejate și 146 de controale care au vizat activitățile desfășurate în arii protejate și construcțiile ilegale. Ca urmare a acestor controale au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale și au fost formulate 5 sesizări penale. Având în vedere prioritatea aspectelor legate de conservarea acestor zone sensibile, în perioada următoare Garda Națională de Mediu va intensifica controalele în domeniul ariilor naturale protejate.

ecologic: O altă acțiune a vizat operatorii economici cu activitate în domeniul chimicalelor. Ce ați constatat?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: La nivel european există mai multe reglementări în domeniul chimicalelor - regulamente și directive specifice - care urmăresc întregul ciclu de viață al produselor pentru a asigura protecția sănătății oamenilor și a mediului. În acest context legislativ, Garda Națională de Mediu, prin Comisariatul General și structurile teritoriale subordonate, verifică respectarea restricțiilor legale privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe periculoase. Rezultatele controalelor efectuate în domeniul de activitate specific diferitelor categorii de chimicale sunt raportate către Comisia Europeană sau către structurile europene subordonate acesteia (cum ar fi ECHA), conform termenelor prevăzute în legislația europeană și cea națională.

Ecologizare

Cu ocazia verificărilor s-a constatat că numeroși operatori economici nu respectă normele legale, fie din cauza necunoașterii, fie în mod intenționat, pentru a obține un avantaj comercial. Având în vedere că numărul tot mai mare al produselor ilegale și neconforme introduse pe piața națională aduce prejudicii concurenței și pune în pericol consumatorii, Garda Națională de Mediu desfășoară acțiuni de supraveghere a pieței și în special de verificare a aplicării legislației de armonizare cu normele Uniunii Europene referitoare la produsele chimice.

Astfel, în cursul anului 2018 comisariatele Gărzii Naționale de Mediu au identificat și verificat operatorii economici care desfășoară activități în domeniul substanțelor chimice (producători, importatori, distribuitori și utilizatori din aval). Inspecțiile în domeniul substanțelor chimice (detergenți, vopsele, poluanți organici persistenți, gaze fluorurate cu efect de seră, substanțele care diminuează stratul de ozon, substanțe periculoase din echipamentele electrice și electronice, anumite categorii de produse biocide etc.) s-au desfășurat atât prin acțiuni tematice, conform obligațiilor de raportare către Comisia Europeană, cât și ca urmare a unor sesizări sau petiții. Acestea se referă la nerespectarea cerințelor din reglementările specifice substanțelor și preparatelor chimice periculoase sau la situații de urgență soldate cu poluări accidentale asupra factorilor de mediu, cum ar fi: emisii necontrolate, deversări accidentale sau incendii provocate de produse chimice periculoase.

 

Au fost verificați în total 330 de operatori economici, respectiv 561 de produse introduse pe piața națională, iar în urma neconformităților constatate s-au impus măsuri corective și au fost aplicate 15 sancțiuni a căror valoare totală depășește 150.000 lei.

De asemenea, la solicitarea Comisiei Europene privind comerțul ilegal cu substanțe care diminuează stratul de ozon, Garda Națională de Mediu a demarat împreună cu IGPR o acțiune comună pentru verificarea legalității operațiunilor derulate de către persoane fizice și juridice care comercializează și utilizează astfel de substanțe și care își promovează anunțurile publicitare în mediul online. În cadrul acțiunii au fost efectuate 13 controale specifice în care au fost verificate persoane juridice care efectuau operațiuni cu astfel de substanțe. S-au impus 9 măsuri și a fost suspendată activitatea unui operator economic. Totodată, au fost întocmite cinci dosare penale pentru fapte ce pot duce la degradarea mediului înconjurător, iar produsele identificate au fost ridicate și indisponibilizate.

ecologic: Deșeurile medicale au intrat în atenția Gărzii Naționale de Mediu?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Sigur că da. Anul trecut, începând din data de 21 mai, Garda Națională de Mediu prin Comisariatul General împreună cu Ministerul Sănătății au inițiat Planul de Acțiune pentru verificarea respectării legislației privind gestionarea și trasabilitatea deșeurilor medicale, având ca scop respectarea prevederilor legale referitoare la deșeurile medicale rezultate din activitățile unităților sanitare de către generatorii, colectorii, transportatorii și operatorii instalațiilor de tratare. Pentru asigurarea cadrului legal al desfășurării acțiunii conform competențelor specifice s-au organizat controale comune, realizate împreună cu reprezentanți ai Direcțiilor Teritoriale de Sănătate Publică, pentru verificarea unităților sanitare, respectiv a trasabilității deșeurilor medicale de la generatori la instalațiile de tratare. Astfel, în perioada 21 mai - 13 august 2018 au fost efectuate 267 de controale la generatorii de deșeuri medicale, iar în urma verificărilor au fost aplicate 18 avertismente și 31 sancțiuni contravenționale în valoare de 86.000 lei.

Cu această ocazie, îi avertizăm pe toți operatorii care gestionează deșeuri medicale că Garda Națională de Mediu va continua controalele care vizează respectarea legislației privind gestionarea și trasabilitatea acestui tip de deșeuri și îl va extinde la cei care colectează și tratează deșeurile medicale.

Ecologizare

ecologic: Anul trecut ați avut și o amplă acțiune de verificare a lucrărilor la proiectele de construcție a microhidrocentralelor. Care au fost concluziile acestor controale?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Din dispoziția Comisariatului General, în perioada 23 iulie - 23 octombrie 2018 comisariatele județene au efectuat controale tematice privind respectarea condițiilor din actele de reglementare și stadiul realizării lucrărilor la proiectele de construcție a microhidrocentralelor. Astfel, la nivel național au fost efectuate 225 controale și au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale însumând 253.000 lei.

Totodată, au fost verificate cele 34 de microhidrocentrale care fac obiectul procedurii de infringement și s-a constatat că pentru două dintre acestea nu au fost demarate investițiile, iar pentru celelalte au fost impuse măsuri de conformare, inclusiv de revizuire a actelor de reglementare.

O situație deosebită a fost constatată la un operator economic care deține 5 puncte de lucru cu obiect de activitate producția de energie electrică prin microhidrocentrale. Ca urmare a constatării unor neconformități față de prevederile actelor de reglementare deținute (autorizații de mediu și autorizații de gospodărire a apelor) au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale și au fost formulate propuneri de suspendare a autorizațiilor de mediu către autoritatea competentă de reglementare în domeniul protecției mediului.

Vă asigur că și în anul 2019 verificarea agenților economici care au ca obiect de activitate producția de energie electrică prin microhidrocentrale rămâne una dintre temele prioritare pe care le are în vedere Garda Națională de Mediu în domeniul biodiversității.

ecologic: O pondere importantă în activitatea de control o are rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor venite din partea cetățenilor. Câte astfel de sesizări a primit GNM anul trecut, câte acțiuni au fost desfășurate și, eventual, care a fost cuantumul amenzilor aplicate?

Gabriela Dorojan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Colaborarea Gărzii de Mediu cu cetățenii este una dintre prioritățile noastre. De aceea, încercăm să răspundem cu operativitate numărului mare de sesizări și reclamațiilor venite din partea publicului. Ca să exemplific, în cursul anului 2018 au fost efectuate 5.182 controale pentru soluționarea sesizărilor primite, iar în urma acestora s-au aplicat 933 avertismente și 1.736 amenzi în valoare de 27.503.400 lei.

Am constatat în ultimii ani că preocuparea cetățenilor pentru protejarea mediului înconjurător a crescut și vreau să le mulțumesc pe acestă cale tuturor celor care ne semnalează problemele de mediu pe care le-au constatat ca să putem lua măsuri față de cei care încalcă legea.Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare