Warning: opendir(/home/reco4828/public_html/_public/content/coperti/) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home2/reco4828/arhiva.ecologic.rec.ro/application/controllers/Coperta.php on line 24
 Succesul Planului de acțiune pentru Economia Circulară este umbrit de datele Eurostat - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Succesul Planului de acțiune pentru Economia Circulară este umbrit de datele Eurostat

10 April 2019 - 02:13 PM Reciclare & Recuperare

Colectare selectivăTransformarea economiei actuale liniare într-un alt fel de economie, circulară, în care deșeurile se întorc în circuitul economic devenind materii prime secundare este o inițiativă mai mult decât lăudabilă a Comisiei Europene. Din păcate însă, cu toate reglementările, planurile de acțiune și schimbările obiectivelor de reciclare, deșeurile care ar fi trebuit să alimenteze economia circulară europeană sunt exportate în cantități tot mai mari.  ecologic

Comisia Europeană a publicat pe 4 martie a.c. un raport cuprinzător privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru Economia Circulară pe care l-a adoptat în decembrie 2015. Raportul prezintă principalele rezultate ale punerii în aplicare a Planului de acțiune și indică provocările nesoluționate în ceea ce privește pregătirea terenului pentru o economie circulară neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și totodată competitivă, în cadrul căreia presiunea asupra resurselor naturale și de apă dulce, precum și asupra ecosistemelor să fie redusă la minimum.

După ­trei ani de la adoptare, Comisia susține că Planul de acțiune pentru Economia Circulară poate fi considerat pe deplin finalizat, în condițiile în care toate cele 54 de acțiuni prevăzute prin acesta au fost îndeplinite sau sunt în curs de a fi puse în aplicare.

Potrivit constatărilor raportului, punerea în aplicare a Planului de acțiune a accelerat tranziția către o economie circulară în Europa și a contribuit la readucerea UE pe calea creării de locuri de muncă. În 2016 sectoarele relevante pentru economia circulară au angajat peste 4 milioane de lucrători, ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de anul 2012.

Circularitatea a deschis conform raportului CE noi oportunități de afaceri, a dus la apariția unor noi modele de business și a dezvoltat noi piețe atât pe plan intern, cât și în afara U.E. În 2016 activitățile circulare cum ar fi repararea, reutilizarea sau reciclarea au generat o valoare adăugată de aproape 147 de miliarde euro, în timp ce valoarea investițiilor a fost de aproximativ 17,5 miliarde euro - se mai spune în raportul Comisiei Europene.

Pentru a stimula investițiile a fost creată Platforma de sprijin financiar pentru economia circulară, iar pentru a moderniza sistemele de gestionare a deșeurilor din Uniune, Comisia a promovat un nou cadru legislativ revizuit privind deșeurile, care a intrat în vigoare în luna iulie 2018. Acesta include, printre altele, noi rate de reciclare, clarificarea statutului juridic al materialelor reciclate și măsuri consolidate de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor marine, a deșeurilor alimentare și a produselor care conțin materii prime critice.

Strategia UE pentru materialele plastice

Referindu-se la problema deșeurilor de plastic, Comisia Europeană prezintă Strategia UE pentru materialele plastice într-o economie circulară ca fiind primul cadru de politică la nivelul UE care adoptă o abordare bazată pe ciclul de viață al materialelor pentru a integra activitățile de proiectare circulară, utilizare, reutilizare și reciclare în lanțurile valorice ale materialelor plastice. Strategia stabilește o viziune clară, cu obiective cuantificate la nivelul UE, astfel încât până în 2030 toate ambalajele din plastic introduse pe piața UE să fie reutilizabile sau reciclabile.

Pentru a impulsiona piața materialelor plastice reciclate, Comisia a lansat o campanie de asumare voluntară de angajamente privind materialele plastice reciclate. 70 de întreprinderi și-au asumat deja angajamente, ceea ce va duce la creșterea pieței pentru materialele plastice reciclate cu cel puțin 60% până în 2025.

Economia circulară

Cu toate acestea, există încă un decalaj între cererea și oferta de materiale plastice reciclate. Pentru a elimina acest decalaj, Comisia a lansat Alianța circulară privind materialele plastice. La această alianță participă principalele părți interesate din sector care furnizează și utilizează materiale plastice reciclate.

Normele privind produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit, care abordează problema celor zece articole cel mai des întâlnite pe plajele din UE, plasează subiectul în prima linie a luptei mondiale împotriva deșeurilor marine. Printre măsuri se numără interzicerea anumitor produse de unică folosință fabricate din plastic (cum ar fi paiele pentru băuturi și tacâmurile), dar numai atunci când există alternative, interzicerea materialelor plastice oxodegradabile, precum și propunerea unor acțiuni care să vizeze alte produse și materiale, cum ar fi obiective de reducere a consumului, cerințe de proiectare a produselor și sisteme de răspundere extinsă a producătorilor.

Circularitate, dar la export

Deși Comisia Europeană consideră că Planul de acțiune pentru Economia Circulară este un real succes, datele economice o contrazic. Fiindcă nu se poate vorbi de circularitate într-o economie care în loc de a reintroduce în circuitul economic deșeurile reciclabile, materiile prime secundare, ea le exportă în cantități din ce în ce mai mari.

Conform datelor publicate de Eurostat, Uniunea Europeană continuă să exporte din ce în ce mai multe deșeuri, deși acestea sunt considerate ca fiind resursele cele mai importante în Strategia privind tranziția către economia circulară.

Începând cu anul 2004, exporturile de deșeuri către țări din afara UE au crescut semnificativ, cu 69%, ajungând la 41,4 milioane de tone în anul 2018. Valoarea exporturilor de de-șeuri către țările terțe se ridică la 16,6 miliarde de euro în 2018.

Turcia și China rămân principalele destinații pentru deșeurile din Uniunea Europeană. Exporturile UE de deșeuri către Turcia aproape că s-au triplat din 2004 și au ajuns la aproximativ 13 milioane de tone în 2018 (-5% față de 2017).

Pe de altă parte, exporturile UE către China au scăzut cu mai mult de jumătate față de vârful de 14,1 milioane tone, la 5,2 milioane de tone în 2018 (-46% față de 2017).

Cel de-al treilea partener principal al UE pentru exportul de deșeuri este India, cu 4,7 milioane de tone în 2018 (+67% față de 2017).

Export de deşeuri

Comparativ cu anul 2017 exporturile de deșeuri din UE către Indonezia au crescut semnificativ (+97%, până la 1,9 milioane tone în 2018). Între 2004 și 2018 s-au înregistrat creșteri semnificative în Pakistan (+670% sau 2,2 milioane de tone în 2018) și Egipt (+225% sau 1,7 milioane de tone în 2018).

Importurile de deșeuri provenite din țări din afara UE au rămas stabile, situându-se la 13,1 milioane tone în 2018 față de 13,2 milioane tone în 2004, înregistrând o scădere de numai 1%. Valoarea acestor importuri este evaluată la 11,2 miliarde euro în 2018.

Cele mai multe importuri de deșeuri în UE provin din Norvegia, Elveția și Statele Unite. Cea mai mare cantitate de deșeuri a fost importată din Norvegia (3 milioane tone în 2018, +5% față de 2017), Elveția (2,5 milioane tone în 2018, +3% față de 2017) și Statele Unite (2,1 milioane tone în 2018, -16% față de 2017).

Pe o perioadă mai lungă, cea mai mare creștere a importurilor de deșeuri a fost înregistrată din Norvegia: de la 1,1 milioane de tone în 2004 la 3 milioane tone în 2018 (+183%). Deșeurile provenite din Rusia au scăzut semnificativ: de la 4,6 milioane tone în 2004 la 1,2 milioane tone în 2018 (-73%).

Și reciclabilele sunt exportate

Exporturile de materii prime reciclabile din UE către țări din afara spațiului comunitar au ajuns la 36,8 milioane tone în 2018, ceea ce reprezintă tot o creștere de 69% față de sfârșitul anului 2004. Aceste exporturi sunt evaluate la 14 miliarde euro în 2018.

Turcia și China au fost și principalele destinații pentru exporturile de materii prime reciclabile din UE. Începând cu anul 2004, exporturile de deșeuri reciclabile în Turcia aproape s-au triplat și s-au situat la aproximativ 12,8 milioane tone în 2018 (-4% față de 2017). Cu toate acestea, exporturile de deșeuri reciclabile din UE către China au scăzut cu mai mult de jumătate față de vârful de 12,4 milioane tone înregistrat în anul 2012 la 5,1 milioane tone în 2018 (-46% față de 2017).

India, care a primit din UE 4,6 milioane de tone de deșeuri reciclabile în anul 2018 (+79% față de 2017), a fost de asemenea un partener semnificativ împreună cu Indonezia, unde UE a trimis 1,9 milioane tone de deșeuri reciclabile în 2018 (+98% 2017).

Export de deşeuri

Începând cu anul 2004, importurile de deșeuri reciclabile din țările terțe către UE au scăzut însă semnificativ, ajungând la 5,9 milioane tone în 2018 (față de 9,1 milioane tone în 2004, sau -35%). Valoarea materiilor prime reciclabile importate din țările non-UE a fost de 9,2 miliarde euro în 2018.

În ceea ce privește importurile de deșeuri reciclabile din țările din afara UE, cea mai mare cantitate de materii prime reciclabile a fost importată din China (1,6 milioane tone în 2018, cu -1% față de 2017), Norvegia (1,1 milioane tone în 2018, +9% față de 2017) și Statele Unite (0,8 milioane de tone în 2018, în creștere cu 8% față de 2017). O scădere semnificativă a importurilor de deșeuri reciclabile a fost înregistrată din Rusia: de la 4,3 milioane tone în 2004 la 0,6 milioane tone în 2018 (-86%). Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare