Warning: opendir(/home/reco4828/public_html/_public/content/coperti/) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home2/reco4828/arhiva.ecologic.rec.ro/application/controllers/Coperta.php on line 24
 Comisia Europeană mai propune un plan de acțiune pentru economia circulară - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Comisia Europeană mai propune un plan de acțiune pentru economia circulară

10 April 2020 - 02:19 PM Dezvoltare durabilă

180-21_rrNoul plan de acțiune privind economia circulară al Comisiei Europene prezintă inițiative pentru întregul ciclu de viață al produselor, cu scopul de a moderniza economia europeană, protejând în același timp mediul. Obiectivele sunt pe de o parte furnizarea de produse sustenabile, care să dureze mai mult, iar pe de altă parte încurajarea cetățenilor să participe la economia circulară și să beneficieze de avantajele sale.
ecologic

În data de 11 martie 2020, în plină criză generată de pandemia de coronavirus, Comisia Europeană (CE) a trimis spre aprobare Parlamentului European, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un nou plan de acțiune privind economia circulară pentru o Europă mai curată și mai competitivă.

Studiile CE estimează că aplicarea principiilor economiei circulare în întreaga economie a Uniunii are potențialul de a majora PIB-ul spațiului comunitar cu 0,5 % până în 2030, creând aproximativ 700.000 de noi locuri de muncă. Pentru cetățeni, economia circulară va furniza produse de bună calitate, eficiente, sigure și cu prețuri accesibile, cu o durată de viață mai îndelungată și concepute pentru a fi reutilizate, reparate și reciclate la un nivel de înaltă calitate. Numeroase noi servicii sustenabile, de modele de afaceri de tip „produs ca serviciu“ (product-as-service) și de soluții digitale vor contribui la îmbunătățirea calității vieții, la inovare, la actualizarea cunoștințelor și competențelor și la crearea de locuri de muncă.

Proiectarea de produse sustenabile

Multe produse se strică prea repede și nu pot fi refolosite, reparate sau reciclate ușor, iar unele sunt făcute pentru a fi utilizate doar o singură dată. Legislația UE abordează într-o anumită măsură aspectele legate de sustenabilitatea produselor, prevăzând cerințe obligatorii sau voluntare, dar nu reglementează un set cuprinzător de cerințe pentru a se asigura că toate produsele introduse pe piața comunitară devin mai sustenabile și mai rezistente. De aceea Comisia va propune o inițiativă legislativă privind politica în domeniul produselor sustenabile ce va avea în vedere stabilirea unor principii de sustenabilitate:
• îmbunătățirea sustenabilității produselor și a potențialului de reutilizare, actualizare și reparare;
• creșterea conținutului de materiale reciclate, asigurând în același timp performanța și siguranța produselor;
• garantarea faptului că produsele pot fi refabricate și reciclate la un nivel de înaltă calitate;
• reducerea amprentei de carbon și a celei de mediu;
• restricționarea produselor de unică folosință și combaterea ieșirii premature din uz;
• interzicerea distrugerii a bunurilor de folosință îndelungată care nu au fost vândute;
• stimularea modelelor de afaceri de tip „produs ca serviciu“ sau a altor modele în care producătorii își mențin dreptul de proprietate asupra produsului sau răspunderea pentru funcționarea acestuia de-a lungul întregului său ciclu de viață;
• valorificarea potențialului digitalizării informațiilor referitoare la produse, inclusiv a soluțiilor cum ar fi pașapoartele, etichetele și filigranele digitale;
• recompensarea produselor în funcție de performanța lor în materie de sustenabilitate, inclusiv prin acordarea unor stimulente pentru nivelurile ridicate de performanță.

180-22

Se va acorda prioritate grupurilor de produse identificate în contextul lanțurilor valorice, cum ar fi produsele electronice, produsele IT&C (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) sau textilele, dar și mobilierul și produsele intermediare cu impact ridicat, cum ar fi oțelul, cimentul și produsele chimice.

Dreptul la reparare și noile etichete ecologice

Pentru a încuraja participarea cetățenilor la economia circulară, Comisia va propune o revizuire a legislației UE referitoare la protecția consumatorilor astfel încât în momentul achiziționării oamenii să primească informații certe și relevante privind produsele, inclusiv despre durata lor de viață, disponibilitatea serviciilor de depanare, a pieselor de schimb și a manualelor de reparare.

Comisia va depune eforturi pentru a institui un „drept la reparare“ și va lua în considerare și alte noi drepturi materiale pentru consumatori, de exemplu în ceea ce privește disponibilitatea pieselor de schimb sau accesul la servicii de depanare și, în cazul produselor electronice și IT&C, la servicii de actualizare de sistem. Comisia va propune de asemenea ca întreprinderile să își justifice mențiunea „ecologic“ utilizând metode referitoare la amprenta de mediu a produselor și organizațiilor, va testa integrarea acestor metode în eticheta ecologică a UE și va include sustenabilitatea, posibilitatea de reciclare și conținutul de materiale reciclate în criteriile de acordare a etichetei ecologice comunitare.

Circularitatea în domeniul electronicii

În prezent doi din trei europeni ar dori să își folosească dispozitivele digitale pentru o perioadă mai lungă de timp, cu condiția ca performanța aparatelor să nu fie afectată semnificativ. Cu toate acestea, echipamentele electrice și electronice continuă să reprezinte unul dintre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere din UE, cu rate anuale de creștere de 2%.

180-23

Pentru a face față acestor provocări, Comisia va prezenta o Inițiativă pentru circularitate în domeniul electronicii care va promova o durată de viață mai lungă a produselor și va include următoarele acțiuni:
• măsuri de reglementare privind produsele electronice și IT&C astfel încât dispozitivele să fie proiectate pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic, durabile, reparabile, să poată fi actualizate, întreținute, reutilizate și reciclate;
• axarea pe produsele electronice și IT&C ca sector prioritar pentru punerea în aplicare a „dreptului la reparare“, inclusiv a dreptului de actualizare a software-ului depășit;
• îmbunătățirea colectării și tratării deșeurilor de echipamente electrice și electronice, inclusiv prin explorarea opțiunilor de a crea un sistem de recuperare la nivelul UE pentru returnarea sau revânzarea telefoanelor mobile, a tabletelor și a încărcătoarelor vechi.

180-24

Bateriile și vehiculele

Viitoarea strategie europeană privind mobilitatea sustenabilă și inteligentă va analiza integrarea unor soluții de afaceri de tip „produs ca serviciu“, cu alte cuvinte va încurajata închirierea în defavoarea achiziționării autovehiculelor.

Comisia va propune anul acesta un nou cadru de reglementare pentru baterii, care va lua în considerare următoarele elemente:
• stabilirea unor norme referitoare la conținutul de materiale reciclate și a unor măsuri de îmbunătățire a ratelor de colectare și reciclare a tuturor bateriilor;
• abordarea problemei bateriilor nereîncărcabile în vederea eliminării treptate a utilizării acestora în cazul în care există alternative;
• stabilirea unor cerințe în materie de sustenabilitate și transparență.

Ambalajele vor fi mai puțin complexe

Pentru a se asigura că toate ambalajele sunt reutilizabile sau reciclabile într-un mod viabil din punct de vedere economic până în 2030, Comisia va revizui Directiva 94/62/CE pentru a consolida cerințele esențiale obligatorii pentru ambalajele care pot fi folosite pe piața UE și va lua în considerare alte măsuri, cu accent pe:
• reducerea ambalării excesive și a generării deșeurilor de ambalaje, inclusiv prin stabilirea unor ținte;
• stimularea proiectării ambalajelor reutilizabile și reciclabile, inclusiv prin introducerea unor eventuale restricții privind folosirea anumitor materiale de ambalare pentru anumite utilizări;
• reducerea complexității materialelor de ambalare, inclusiv a numărului de materiale și de polimeri utilizați.

180-25

Textilele vor fi reutilizate și reciclate

Având în vedere complexitatea lanțului valoric al produselor vestimentare, Comisia va propune o strategie pentru textile, pe baza contribuțiilor transmise de industrie și de alte părți interesate. În acest scop se va adopta un set cuprinzător de măsuri, printre care:
• aplicarea și la textile a noului cadru privind produsele sustenabile, inclusiv prin instituirea unor măsuri de proiectare ecologică menite să asigure că produsele sunt adaptate pentru circularitate;
• îmbunătățirea mediului de afaceri și de reglementare pentru textilele sustenabile fabricate prin economia circulară în UE;
• oferirea de îndrumări în scopul atingerii unor niveluri ridicate de colectare separată a deșeurilor textile, pe care statele membre trebuie să le asigure până în 2025;
• stimularea sortării, reutilizării și reciclării textilelor, inclusiv prin inovare și prin încurajarea aplicațiilor industriale și a măsurilor de reglementare, cum ar fi răspunderea extinsă a producătorilor.

Reciclat în UE

Având în vedere faptul că transferurile ilegale de deșeuri rămân un motiv de îngrijorare, Comisia va lua măsuri pentru a se asigura că UE nu exportă în țări terțe propriile probleme referitoare la deșeuri. Acțiunile privind proiectarea, calitatea și siguranța produselor secundare și consolidarea piețelor acestora vor contribui la transformarea mențiunii „reciclat în UE“ într-o referință pentru materialele secundare de calitate.

180-26

Facilitarea pregătirii pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor va fi îmbunătățită printr-o revizuire a normelor UE privind expedierea acestora, care va prevedea restricționarea exporturilor de deșeuri cu impact nociv asupra sănătății și mediului în țări terțe ori a celor care pot fi tratate în interiorul Uniunii.

Planul propus de Comisia Europeană mai include capitole privitoare la: crearea unei piețe funcționale în UE pentru materiile prime secundare, consolidarea circularității într-un mediu fără substanțe toxice și necesitatea implementării unei politici consolidate privind deșeurile.

Comisia a solicitat instituțiilor și organismelor UE să aprobe noul plan de acțiune, să contribuie activ la punerea lui în aplicare și încurajează statele membre să adopte sau să actualizeze strategiile, planurile și măsurile naționale privind economia circulară pentru a reflecta acest nou nivel de ambiție. Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă