Warning: opendir(/home/reco4828/public_html/_public/content/coperti/) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home2/reco4828/arhiva.ecologic.rec.ro/application/controllers/Coperta.php on line 24
 Noi norme destinate reducerii poluării atmosferice - Afaceri & Finanţări | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Noi norme destinate reducerii poluării atmosferice

16 January 2017 - 03:49 PM Politici & Economie

Poluare (foto: Agerpres)Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 14 decembrie 2016, noua Directivă privind plafoanele naționale de emisie (PNE), pe baza unei propuneri a Comisiei Europene care  stabilește limite mai stricte pentru principalii cinci poluanți din Europa. Directiva menționată va intra în vigoare la data de 31 decembrie 2016.

Atunci când va fi pusă în aplicare pe deplin, directiva va reduce cu aproximativ 50%, până în 2030, efectele negative ale poluării atmosferice asupra sănătății, cum ar fi bolile respiratorii și decesele premature. Chiar dacă poluanții atmosferici sunt „ucigași invizibili“, cetățenii sunt din ce în ce mai conștienți și mai preocupați de calitatea aerului pe care îl respiră. Prin urmare, acordul privind stabilirea unor limite mai stricte în Directiva PNE reprezintă un pas important. Această directivă va aduce, de asemenea, beneficii substanțiale în ceea ce privește calitatea apelor dulci, a solului și a ecosistemelor și va contribui la combaterea efectelor particulelor nocive care generează schimbări climatice, cum ar fi negrul de fum. Directiva este elementul central al unui program mai amplu al Comisiei, intitulat „Aer curat pentru Europa“.

Karmenu Vella, comisarul pentru Mediu, Afaceri maritime și Pescuit, a declarat: „Noile norme europene privind calitatea aerului constituie un punct de referință în lupta împotriva poluării atmosferice, care este un «ucigaș invizibil». Poluarea atmosferică face anual peste 450.000 de victime în Europa, de peste zece ori mai mult decât accidentele rutiere. Acum este rândul guvernelor naționale să acționeze, punând în aplicare aceste norme, astfel încât cetățenii să poată respira un aer mai curat. Vom sprijini statele membre să facă față acestei provocări pentru ca starea de sănătate a cetățe- nilor UE să se îmbunătățească.“

Punerea în practică a noilor norme

Statele membre au un rol foarte important în ceea ce privește coordonarea și punerea în aplicare a directivei la nivel național. Statele membre trebuie să transpună directiva în legislația națională până la data de 30 iunie 2018 și să elaboreze, până în 2019, un program național de control al poluării atmosferice în care să stabilească măsuri de reducere a principalilor cinci poluanți atmosferici cu procentele convenite până în 2020 și 2030. Statele membre trebuie, de asemenea, să asigure coordonarea acestor măsuri cu planurile din domenii cum ar fi transporturile, agricultura, energia și clima. În acest scop vor fi necesare investiții, însă costurile vor fi cu mult compensate de beneficiile generate de reducerea costurilor, în special a celor legate de asistența medicală și de tratarea bolilor profesionale. Propunerea Comisiei privind un regulament de guvernanță a Uniunii Energetice, publicată recent, subliniază importanța sinergiilor dintre politicile în materie de calitate a aerului, climă și energie, pe de o parte, și noua Directivă PNE, pe de altă parte.

Poluanţii reglementaţi de UE

Comisia va colabora cu statele membre pentru a asigura o punere în aplicare corespunzătoare, de exemplu prin crearea unui nou Forum pentru aer curat până în toamna anului 2017. În cadrul acestui forum, părțile interesate vor face schimb de experiență și de bune practici. Comisia va facilita, de asemenea, accesul la instrumentele de finanțare ale UE.

În fine, directiva va deschide calea pentru ratificarea Protocolului de la Göteborg revizuit, convenit la nivel internațional de către statele membre în 2012 în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite. Se va reduce astfel poluarea în Europa de Est, în Caucaz și în Asia Centrală, ceea ce va aduce beneficii atât țărilor din regiunile menționate, cât și cetățenilor UE care sunt expuși în modul cel mai direct poluării transfrontaliere.

Context

În decembrie 2013, Comisia a publicat programul „Aer curat pentru Europa”, care a actualizat obiectivele politicii privind calitatea aerului pentru 2020 și 2030. Acesta includea o propunere privind instalațiile medii de ardere (Directiva 2015/2193), propunerea privind o nouă Directivă PNE și o propunere de ratificare a Protocolului de la Göteborg, recent modificat.

Directiva PNE stabilește plafoanele maxime anuale de emisie aferente fiecărei țări pentru principalii cinci poluanți: particulele fine de materie (PM2,5), dioxidul de sulf, oxizii de azot, compușii organici volatili nemetanici și amoniacul.

Angajamentele de reducere pentru 2020 sunt identice cu cele asupra cărora statele membre au convenit deja la nivel internațional în cadrul revizuirii din 2012 a Protocolului de la Göteborg. Angajamentele pentru 2030 necesită reduceri cu mult mai mari. Acestea vor contribui la reducerea poluării transfrontaliere și a nivelului concentrațiilor de fond în întreaga Europă.

Toate sectoarele vor trebui să contribuie la punerea în aplicare eficace a politicii, inclusiv sectoare precum agricultura, unde în trecut s-au aplicat reduceri mai mici. Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate, astfel încât să se asigure obținerea beneficiilor preconizate pentru sănătate și mediu.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie