Warning: opendir(/home/reco4828/public_html/_public/content/coperti/) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home2/reco4828/arhiva.ecologic.rec.ro/application/controllers/Coperta.php on line 24
 GREEN GROUP, pionier în implementarea unei tehnologii de înaltă clasă în sistemul de colectare din România - Afaceri & Finanţări | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Afaceri & Finanţări

GREEN GROUP, pionier în implementarea unei tehnologii de înaltă clasă în sistemul de colectare din România

20 December 2014 - 04:26 PM Afaceri & Finanţări

Astăzi, deşeurile sunt considerate ca fiind una dintre problemele de mediu majore ale societății. Problemele legate de mediu privind deşeurile se înrăutățesc pe măsură ce au loc dezvoltarea industrială și creșterea globală a societăților de consum din Secolul 21, factori care determină volumul tot mai mare de materiale reziduale generate de omenire.

Acumularea continuă de deșeuri contribuie la poluarea mediului şi reprezintă un pericol real atât pentru omenire, cât și pentru natură. Ce se poate face cu deşeurile atunci când natura nu le poate degrada sau asimila?

Contribuind la o bază stabilă pentru infrastructura de colectare și reciclare, Green Group și-a creat o amprentă pe harta României combinând într-o manieră eficientă o inițiativă ambițioasă cu resurse puternice și semnificative.

ecologic

ecologic: Green Group, ca jucător important în industria de reciclare din România, a susținut, ca și alți operatori economici, că soluția pentru o reciclare de succes este colectarea separată a deşeurilor. Susțineți implementarea la nivel național a colectării selective?

Clement Hung, CEO Green Group: Colectarea ineficientă din cauza insuficienţei şi contaminării deşeurilor, reprezintă una dintre cele mai mari slăbiciuni în industria noastră și cu impact negativ asupra economiei naţionale. De aceea am alocat resurse semnificative pentru educarea şi conştientizarea cetăţenilor precum şi a altor generatori de deşeuri în vederea adoptării unui stil de viaţă ecologic, pe baza unei colectări separate. Colectarea selectivă înseamnă acţiunea de separare a deşeurilor destinate reciclării.

Deşeurile reciclabile sunt acelea care pot fi reprocesate, reutilizate şi, prin urmare, nu ar trebui să fie abandonate sau depozitate împreună cu alte deşeuri. Eficacitatea colectării separate a deşeurilor este măsurată în nivelul de sortare la generator.

ecologic: Care considerați că sunt în prezent provocările majore întâmpinate în domeniul colectării separate din România?

Clement Hung, CEO Green Group: Acest subiect poate fi analizat din perspective diferite. Din punctul de vedere al autorităţilor provocările majore pot fi: lipsa unei baze de date care să centralizeze toate raportările obținute în domeniul colectării separate a deşeurilor municipale şi a celor de ambalaje, lipsa metodologiilor de aplicare a legii pentru prevenirea depozitării deşeurilor, tranzacţiile ilegale de deşeuri precum și obiectivele de reciclare ridicate impuse de Uniunea Europeană României, având în vedere infrastructura de colectare actuală.

Aici aş dori să menţionez că în acest sens neîndeplinirea obiectivelor europene de colectare separată şi reciclare implică riscul unor penalităţi pentru autorităţile române de 200.000 euro/zi pentru fiecare categorie de deşeu în parte, conform procedurilor de infringement din UE.

Din punctul de vedere al reciclatorilor, provocările derivă din dificultatea menţinerii afacerii pe fondul unei insuficienţe cantitative a materiei prime, inferioară calitativ, şi de competiţia inegală cu depozitele de deşeuri. În sectorul privat sunt generate pierderi uriaşe din procesarea deşeului contaminat cu impurităţi. Aceste pierderi au impact şi asupra bugetului de stat prin neîncasarea de taxe şi impozite care ar putea fi generate de activitatea economică.

Din punctul de vedere al cetăţenilor provocările sunt legate de un mediu insalubru, de suportarea unor taxe ridicate în diverse domenii rezultate dintr-un management slab al activităţilor de colectare şi din suportarea potenţialelor penalităţi rezultate în urma nerespectării de către România a obiectivelor Uniunii Europene.

ecologic: Pe de altă parte, care ar fi avantajele unui sistem de colectare „curat“?

Clement Hung, CEO Green Group: Mă bucur că ați adresat această întrebare deoarece chiar dacă se pare că problema este legată de mediul de afaceri pentru reducerea costurilor de producție și care vizează un profit economic, în realitate, lista beneficiilor în această direcție este destul de impresionantă şi are impact direct sau indirect asupra societății: economisirea resurselor naturale, reducerea nivelului de poluare a apei, solului şi aerului, viață mai lungă pentru depozitele ecologice de deşeuri, îmbunătăţirea serviciilor de curăţenie şi igienă urbană, reducerea costurilor cu colectarea şi tratarea gunoiului, crearea de locuri de muncă și generarea de venituri, reducerea volumului deşeurilor, reducerea riscului asupra cetăţenilor de a suporta taxe suplimentare în cazul neîndeplinirii de către România a obiectivelor de colectare şi reciclare.

ecologic: De ce ați ales să vă implicați în dezvoltarea sistemului de colectare separată a deşeurilor din gospodării şi nu în direcția Business to Business (B2B)?

Clement Hung, CEO Green Group: În sectorul Business to Business este mai uşor de implementat o metodă mai eficientă şi noi suntem deja implicaţi, contribuind la o îmbunătăţire continuă a soluţiilor de colectare. Dar având în vedere că circa 60% din cantitatea deşeurilor de ambalaje este generată de gospodării, obiectivele impuse de Uniunea Europeană României nu pot fi atinse fără un progres semnificativ în ceea ce privește sistemul de colectare separată, care să îi implice pe cetăţeni - veriga cea mai importantă a acestui sistem. Nimeni, de fapt, nu îşi poate permite să dezvolte industria de colectare şi reciclare a deşeurilor ignorând cetăţenii!

Vorbind la modul general, principalele obstacole care stau în calea dezvoltării unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor sunt infrastructura insuficientă, nesecurizată şi ușor vandalizabilă, lipsa investițiilor în domeniu, lipsa unei metodologii clare pentru punerea în aplicare a legislației, lipsa unor măsuri cu adevărat coercitive şi nu în cele din urmă, educația ecologică insuficientă şi mentalitatea rigidă a cetățenilor.

ecologic: Care este soluția pe care o propune Green Group?

Clement Hung, CEO Green Group: Pornind de la nevoia de resurse pentru propria producție, având în spate investiții solide şi o echipă creativă, înarmată cu dorința puternică de a reuşi, Green Group propune o soluție simplă şi transparentă care vine în sprijinul infrastructurii de colectare separată existente. Aici aș dori să subliniez faptul că nu concurența reprezintă o amenințare pentru noi, ci depozitele de deşeuri, cărora le-am declarat deja război. Depozitarea deşeurilor este rezultatul unui management ineficient al deşeurilor şi reprezintă o amenințare pentru întreaga societate, cetățeni, comunităţi locale, pentru industria de reciclare, producători, dar mai ales pentru mediul înconjurător! Directiva Uniunii Europene privind eliminarea treptată a depozitării la gropile de gunoi şi ideile pe care le promovează conceptul economiei circulare au evoluat şi au devenit o tendinţă la care am aderat şi noi. Noi vă invităm pe toți să începem să comunicăm într-un limbaj nou, numit SIGUREC. Prin SIGUREC, noi nu doar simulăm, ci chiar facem colectare şi reciclare.

ecologic: În interviul acordat revistei Ecologic în luna martie a acestui an, SIGUREC era la stadiul de proiect pilot. Care este stadiul actual?

Clement Hung, CEO Green Group: Acest sistem de colectare inovator a fost dezvoltat și testat cu succes, dovedindu-și eficiența prin proiectul pilot implementat. Astfel, până în prezent au fost puse în funcțiune 27 de stații SIGUREC, în două variante: SIGUREC IN (soluții de interior: echipament automat de preluare deşeuri din ambalaje alături de un sistem cu un cântar electronic pentru preluare deşeuri electrice şi electronice) și SIGUREC PRIME (soluții de exterior: stație echipată corespunzător pentru a accepta peste 10 de categorii de deşe-uri de ambalaje şi 10 categorii de deşeuri electrice şi electronice, alături de baterii şi lămpi) în București, Brașov, Buzău, Iaşi, Oradea, Pitești, Sibiu, Suceava, Arad, Bacău, Cluj-Napoca, Constanța, Baia-Mare, Drobeta Turnu Severin şi Ploiești.

Sigurec

Planul nostru este să punem în funcțiune 75 de stații SIGUREC PRIME până la sfârşitul anului 2015, astfel încât să oferim acoperire la nivel naţional.

Conceptul SIGUREC din România este proiectat să cuprindă și o componentă mobilă, care urmează a fi dezvoltată și testată în viitor, în faza a doua a proiectului.

ecologic: Vă rog să îmi spuneți cam cât costă o stație SIGUREC, unde este fabricată, câte unități ați montat până în prezent și dacă accesați fonduri europene pentru implementarea acestui sistem.

Clement Hung, CEO Green Group: Valoarea unei staţii SIGUREC PRIME este de aproximativ 100.000 euro și este un produs românesc, concept 100% al Green Group. Până în momentul de față am implementat 14 unități.

Pentru unitățile deja instalate s-au folosit surse proprii de finanțare, iar pentru cele planificate în anul următor sperăm să obținem fonduri nerambursabile norvegiene.

Sigurec

ecologic: Care sunt avantajele acestei soluții propuse de Green Group?

Clement Hung, CEO Green Group: Avantajele soluției pe care o propunem sunt multiple şi orientate spre diverse scopuri. Pe de o parte, SIGUREC asigură trasabilitatea deşeurilor de ambalaje şi DEEE colectate, iar pe de altă parte, cantitățile colectate pot fi raportate de către autorități pe baza informaţiilor detaliate şi precise, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor României în ceea ce privește colectarea şi reciclarea deşeurilor. Totodată, SIGUREC reprezintă o componentă suplimentară a infrastructurii de colectare, construit din echipamente tehnologice moderne proiectate pentru a facilita interacţiunea cetățenilor cu sistemul de colectare, amplasat mai aproape de casă. Acesta este primul sistem de colectare care îi recompensează pe cetățeni. Avantajele menţionate mai sus demonstrează că integrarea SIGUREC cu sistemul de colectare existent oferă premizele necesare asigurării unui cadru sigur pentru reciclarea deşeurilor, ceea ce reprezintă fina-litatea eforturilor depuse de noi toți.

SIGUREC garantează că deşeurile colectate separat au o destinaţie sigură și controlată, și anume reciclarea, prin urmare, deşeurile sunt deviate de la traseul lor obișnuit către depozitele de deşeuri. În vederea perfecționării continue a sistemului SIGUREC, alocăm o atenție deosebită identificării de noi parteneri, însă pentru a se alătura inițiativei Green Group, este obligatoriu ca aceștia să îndeplinească standarde adecvate pentru tratarea deşeurilor.

ecologic: Care sunt principalii factori care i-ar putea atrage pe reciclatori să se implice în acest proiect? Ce fel de sprijin solicită reciclatorii?

Clement Hung, CEO Green Group: Pentru mine, ca reprezentant al Green Group, după 16 ani în care am locuit în România, susținerea reciclatorilor este un lux pe care nu îndrăznesc nici măcar să-l visez. Încercăm să fim creativi și să supraviețuim. Tocmai din acest motiv am creat un club deschis tuturor celor care doresc să ni se alăture. Am discutat cu diverse companii din industria de reciclare din România și doresc să împărtășesc și cu dumneavoastră opiniile acestora, reproducându-le sub forma de citat:

Greentech, cifra de afaceri estimată la 101 milioane de euro: „Obstacolele majore pe care le întâmpinăm în activitatea noastră rezultate din sistemul actual de colectare a deşeurilor din România sunt incapacitatea de a obţine materiale reciclabile de bună calitate şi în cantităţi suficiente. Majoritatea materialelor reciclabile din plastic provin din deşeuri municipale sau sunt recuperate de la depozitele de deşeuri, contaminate cu un procent ridicat de impurități și prin urmare, procesarea lor se realizează cu costuri semnificativ ridicate la apă, energie și detergent. Cu toate acestea, chiar și contaminate, cantitățile din piață sunt insuficiente, fapt care ne obligă să apelăm la importuri pentru a ne susține producția, în timp ce o mare parte a materialelor reciclabile locale se vor pierde în depozitele de deşeuri“, a declarat Nicolae Viasu, COO GreenTech SA.

GreenWEEE, cifra de afaceri estimată la 8,9 milioane de euro: „Sistemele de colectare a deşeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) puse la dispoziție de autoritățile locale sunt încă într-un stadiu incipient şi au nevoie de perfecționare. Chiar dacă au trecut deja câțiva ani de când s-au pus bazele acestui domeniu de reciclare în România, ţara nu reușește încă să îndeplinească obiectivele UE în ceea ce privește colectarea DEEE-urilor. Mai mult de atât, în ultimii 2-3 ani nici măcar nu am reușit să atingem nivelul la care am ajuns în 2009 de 1,7 kg/locuitor, care a fost aproape jumătate din ținta impusă la acel moment. Mai mult, se pare că sistemul este subfinanțat în acest moment, având în vedere că am colectat și DEEE-uri pentru care organizaţiile de transfer de responsabilitate nu prezintă interes în a le subvenţiona invocând lipsa fondurilor“, a precizat Marius Costache, director general GreenWEEE International SA.

GreenWEEE

GreenLamp, cifră de afaceri estimată la 0,164 milioane de euro: „Sistemul de colectare actual nu și-a dovedit eficienţa în atragerea unor cantități semnificative de echipamente de iluminat uzate pentru a fi tratate. Chiar și eforturile susținute ale organizațiilor pentru managementul deşeurilor, în mod special al celor de la Recolamp, nu au avut succes. Provocarea cea mai mare este de a convinge consumatorii să adopte o gândire «verde» și să devină responsabili, în special când vine vorba despre deşeuri periculoase. Dacă mercurul din interiorul obiectelor de iluminat ia contact cu solul, va ajunge în pânza freatică și implicit în apa potabilă, provocând o otrăvire lentă cu efecte devastatoare. Este păcat să se întâmple toate acestea, mai ales că linia noastră de producţie destinată tratării şi reciclării echipamentelor de iluminat uzate funcționează doar la 25% din capacitatea sa“, a arătat Marius Costache, director general GreenLamp Reciclare SA.

Greenlamp

GreenGlass Recycling, valoarea investiţiei 5 milioane de euro, start-up 2014: „Ne confruntăm la nivel naţional cu lipsa infrastructurii pentru colectarea separată a deşeurilor de sticlă. Majoritatea stațiilor de sortare amplasate în apropierea gropilor de gunoi nu sortează sticla din două motive: unu, sticla nu este atractivă din punct de vedere comercial, așa cum sunt alte materiale reciclabile, și doi, din cauza dotărilor tehnice necorespunzătoare, liniile de sortare nu au fost concepute iniţial pentru sortarea deșeurilor de sticlă.

În acest fel, deșeurile de sticlă doar tranzitează stația de sortare, în cele din urmă ajungând să fie depozitate tot la depozitul de deşeuri. Pe lângă faptul că o resursă importantă este trimisă la groapa de gunoi în loc să fie reciclată, aș dori să atrag atenția și asupra faptului că efectul de lupă pe care îl are sticla poate avea un impact devastator asupra gropilor de gunoi, putând genera autoaprinderea acestora“, a declarat Constantin Damov, director general GreenGlass Recycling.

Greenglass

Romcarbon, cifra de afaceri estimată la 40 milioane de euro: „Materialele pe care le primim ca materie primă, deşeurile din plastic, sunt întotdeauna în amestec; tipuri diferite de materiale plastice care au caracteristici diferite și metode de procesare diferite sunt manipulate împreună. Deşeurile din materiale plastice sunt contaminate cu resturi de alimente și alte materiale - textile, carton, iar uneori conținutul ridicat de impurități metalice pot distruge echipamentele tehnologice. Deşeurile din plastic pe care le primim pot avea un conținut ridicat de praf sau de alte impurități (spumă, particule fine etc.), dar pot fi și învechite, și de aceea se pot sparge în timpul manipulării. Rata de recuperare a materialelor plastice de bună calitate este însă redusă, deoarece nu există un sistem eficient de colectare separată - în funcție de tipul de material plastic - iar acest lucru face ca procesul de transformare a deşeurilor de plastic în materie primă să devină mai puțin eficient și foarte costisitor“, a spus Radu Andrei, director general Romcarbon SA.

Ecopaper, cifră de afaceri estimată la 35 milioane de euro: „Principala noastră problemă este că cea mai mare parte a deşeurilor de hârtie ajunge să fie depozitată la gropile de gunoi. 90% din cantitatea deşeurilor de hârtie și carton depozitate la groapa de gunoi sunt compromise definitiv, deoarece nu există nicio soluție concretă pentru recuperarea și tratarea acestora. Liniile de sortare din proximitatea gropilor de gunoi nu ne ajută prea mult, pentru că, de cele mai multe ori, ele sunt subdimensionate și nu pot face față volumului imens de deşeuri adus în fiecare zi. În plus, materialul recuperat prin stațiile de sortare de la gropile de gunoi este contaminat, fapt care va conduce la realizarea unui produs finit care este necorespunzător stan-dardelor în vigoare“, a declarat Adrian Bădălică-Petrescu, manager reciclabile Ecopaper Zărneşti.

Remat Călăraşi, cifră de afaceri estimată la 150 milioane de euro: „Am investit 6 milioane de euro într-o unitate de reciclare doze de aluminiu, Phoenix Medgidia, cu o capacitate de producţie de aproximativ 1250 tone/lună, dar nu reuşim să colectăm de pe piaţa românească mai mult de 150-200 tone lunar, în timp ce la nivel naţional cantitățile raportate ca fiind produse și reciclate sunt imense. Aceste cantităţi nu se regăsesc în cantitățile colectate post consum. De asemenea, contaminarea are un impact decisiv asupra reciclării ambalajelor din aluminiu, deoarece nivelul impurităților poate ajunge până la 50%. Un traseu necorespunzător al acestui tip de deşeu crește riscul ca recipientele cu greutate redusă să fie puternic contaminate, iar acest fapt este dăunător afacerii noastre. Așadar, obiectivul nostru principal este de a identifica și sprijini acel sistem eficient de colectare care să ne ofere materialul cu cele mai puține impurități, provenit direct de la populație“, a precizat Ramzy Abbas Tawil, administrator Remat Călăraşi.

ecologic: SIGUREC este un concept complex care înglobează simultan nevoi, soluții și resurse. Cine se află de fapt în spatele sistemului SIGUREC și cum se poate demonstra performanţa lui?

Clement Hung, CEO Green Group: Atâta timp cât jucătorii implicați, și anume cetățenii, autoritățile, producătorii, companiile de salubritate, organizațiile de transfer de responsabilitate, reciclatorii și retailerii își unesc forţele pentru un interes comun, acest sistem este infailibil. Pe scurt deci, cuvântul cheie este UNITATE! Orice dezechilibru dintre aceste forțe ar putea impiedica succesul; prin urmare, lansăm tuturor părţilor interesate o invitaţie serioasă la implicare și angajament din partea tuturor!

Noile noastre sloganuri în lupta împotriva depozitării la groapă a deşeurilor reciclabile sunt: „NU SIMULA COLECTAREA SEPARATĂ! NU SIMULA RECICLAREA!“ pentru că întreaga Românie depinde de asta, pentru că probabil mai mult de 200.000 de angajaţi în domeniul colectării şi reciclării împreună cu familiile lor depind de asta, pentru că sănătatea copiilor noştri depinde de asta!

Greentech

ecologic: Se spune că dinamica unei afaceri este inspirată și de caracterul liderului. Se aplică această regulă la firmele care fac parte din Green Group? Și care este următoarea provocare pe care o aveți în vedere?

Clement Hung, CEO Green Group: Una dintre convingerile mele este aceea că cel mai bun model de conducere este puterea exemplului personal. În proiectele în care am fost implicat, am încercat să îmi exprim atitudinea față de onestitate, corectitudine şi sustenabilitate. Cred cu tărie că aceste proiecte nu ar fi avut succes, dacă ar fi servit numai interesului grupului nostru, iar rezultatele nu ar fi fost şi în folosul comunităților locale şi în scopul protejării mediul înconjurător.

Venind din Taiwan, o țară care în urmă cu cinci ani a adoptat politica de eliminare a depozitării la groapa de gunoi, şi cu cea mai mare rată de reciclare din lume, categoric îmi pot aduce contribuția ca această zi să vină mai repede și pentru România. În business-ul de reciclare din România, cel puțin al membrilor proiectului SIGUREC, standardul tehnologiei utilizate depăşeşte cu mult media percepţiei generale. Sunt sigur că în ziua în care vom avea un sistem de colectare eficient și o cantitate suficientă de deşeuri „curate“, va fi ziua în care România va deveni un lider european în industria reciclării. Desigur, toate acestea se vor întâmpla doar dacă reciclatorii, companiile de salubritate, autorități locale și nu în ultimul rând producătorii, își vor unii forțele pentru acelaşi scop.

În acest moment societatea a atins punctul culminant al globalizării şi se îndreaptă către o nouă etapă, denumită economia circulară, bazată pe un comportament şi o conștiință verde.

Nu putem exista în afara acestui univers, ci doar în interiorul lui şi de aceea este necesar să ne corectăm greșelile şi să îmbunătățim eficienţa. Până atunci, din cauza unui mare deficit de cantităţi colectate cred că orice efort suplimentar sau idee inovatoare ar trebui să fie încurajate şi apreciate.

În concluzie, misiunea mea în România este de a crea un „Parc Ecologic de Recuperare a Resurselor“, care va îngloba, în cadrul aceleiaşi platforme, toate tipurile de tehnologii de reciclare, cu scopul de a recupera integral deşeurile şi a le transforma în produse finite care au valoare sau alternativ, de a le transorma în energie. Sunt convins că deşeurile vor dobândi o nouă valență și vor însemna de fapt „locuri de muncă“, „monedă“, „antidotul crizei“, și nu doar „gunoi“ sau „poluare“ ca acum.   

Green GroupAlte articole in rubrica Afaceri & Finanţări