Warning: opendir(/home/reco4828/public_html/_public/content/coperti/) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home2/reco4828/arhiva.ecologic.rec.ro/application/controllers/Coperta.php on line 24
 „România - 10 ani în mediul european“ - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

„România - 10 ani în mediul european“

06 July 2017 - 12:05 PM Actualitate

„România - 10 ani în mediul european“Sub Înaltul Patronaj al Ministerului Mediului, Asociația Planeta Verde, în parteneriat cu Asociația Română de Mediu, a organizat conferința „România - 10 ani în mediul european“ în cadrul căreia s-a semnat prima „Declarație de Mediu din România’’, de către ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu și foștii miniștri ai Mediului. Evenimentul a avut loc în data de 7 iunie 2017, la Palatul Bragadiru.

Anul acesta se împlinesc 10 ani de când România a aderat la Uniunea Europeană și s-a aliniat la normele legislative europene de mediu. Plecând de la o relatare cronologică a faptelor, această conferință și-a propus să analizeze situația legată de mediul înconjurător, patrimoniul forestier, calitatea aerului, conservarea naturii și a biodiversității, resursele de apă, resursele solului și ale subsolului, dar și zona de cercetare și educație.

„Declarația de Mediu“ conține viziunea unor valori comune de sustenabilitate, dezvoltare economică, egalitate și respect reciproc între oameni și mediul înconjurător. Acest document va fi făcut public și transmis către Administrația Prezidențială, Administrația Centrală, Comisia Europeană de Mediu și presa din România.

„România a împrumutat, adoptat și implementat în acești primi 10 ani de la comunitatea europeană strategii, gândiri libere și flexibile menite să reducă agresivitatea față de mediul înconjurător și a dezvoltat concepte pentru a îmbunătăți ceea ce se numește sustenabilitate și dezvoltare durabilă“, a declarat Ionuț Georgescu, președintele Asociației Planeta Verde.

Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului

Pe lista miniștrilor care vor certifica „Declarația de Mediu“ se află: Grațiela Leocadia Gavrilescu, Valeriu Eugen Pop, Aurel Constantin Ilie (reprezentat de Ioan Jelev), Romică Tomescu, Petre Lificiu, Sulfina Barbu, Attila Korodi, Lászlo Borbély, Lucia Varga, Nicolae Nemirschi și Cristiana Pașca Palmer.

Prima Declarație de Mediu din România

„Declarație privind protecția mediului în România a ministrului în funcție şi a foștilor miniștri ai Mediului din România adoptată la conferința comemorativă «25 de ani de mediu în România 1990-2015» la data de 18 ianuarie 2016 și semnată cu ocazia conferinței «România - 10 ani în mediul European» organizată la București cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, 7 Iunie 2017.

Noi, miniştrii Mediului din România,

Confirmând viziunea noastră pentru viitor, viziune a unei regiuni ce cuprinde valori comune de sustenabilitate, dezvoltare economică, egalitate și respect reciproc între oameni, generațiile următoare și mediul înconjurător;

Considerând că problemele grave cu care se confruntă mediul sunt un efect al activității umane, determinat de comportamentul social, economic și cultural, precum și al modelelor economice de creștere și dezvoltare care nu iau în considerare mediul ca și capital finit;

Confirmând importanța principiului dezvoltării durabile ca element fundamental ce poate asigura concomitent protecția mediului înconjurator, gestionarea responsabilă a resurselor naturale și minerale și bunăstarea cetățenilor;

Reafirmând importanța educației pentru dezvoltare durabilă ca un instrument de creare a capacității oamenilor de a transforma această viziune în realitate;

Subliniind că o cooperare strânsă între autoritățile de mediu și cetățeni, precum și toate celelalte sectoare relevante, în special sectorul privat, va contribui în mod decisiv la formularea și punerea în aplicare a unei strategii sustenabile mediului;

Salutând contribuția semnificativă a organizațiilor non-guvernamentale prin conștientizarea privind importanța protecției mediului, implicarea în luarea deciziilor şi educație;

Recunoscând că procesul de elaborare și implementare a strategiilor de mediu beneficiază atât de experiența acumulată în cadrul instituțional - guvernamental, dar și non-guvernamental și economic;

Recunoscând cu satisfacție că munca noastră, de-a lungul mandatelor fiecărui ministru în parte, a contribuit la protecția mediului înconjurător și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a României, dar și că aceste eforturi trebuiesc sporite și accelerate;

Cunoscând obiectivele pentru o dezvoltare durabilă, ce definesc prioritățile globale până în anul 2030, obiective ce reprezintă o oportunitate de a elimina sărăcia și de a pune economiile pe o traiectorie sustenabilă;

Recunoscând că protejarea mediului înconjurător pentru dezvoltare durabilă este un proces complex și continuu care, în condițiile unor politici favorabile, va avea beneficii atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu şi lung;

Recunoscând că situația prezentă în domeniul protecției mediului nu este cea pe care societatea română și-o doreşte având așteptări mari, în special din partea autorităților publice locale și centrale;

Sărbătorind înființarea acum 25 de ani a primelor instituții de mediu din România, instituții care au jucat rolul important de deschizător de drumuri pentru găsirea de soluții eficiente și economic eficiente la provocările legate de mediu;

Sărbătorind 10 ani de integrare a României în «mediul» european;

Luând în considerare preocupările și nevoile exprimate atât la nivel politic, instituțional, dar și la nivelul cetățenilor:

„România - 10 ani în mediul european“1. Sprijinim puternic necesitatea ca mediul înconjurător să fie inclus în categoria securității naționale a României și să se finalizeze cât de curând o strategie de securitate a mediului.

2. Suntem de acord că patrimoniul forestier național este principalul furnizor de oxigen și factorul cel mai important în menținerea echilibrului climatic, dar și pentru menținerea sănătății ecosistemelor, și că este nevoie urgentă de o strategie coerentă în acest sector.

3. Suntem de acord că aerul - factor esențial pe care se bazează întreagă lume vie - impune luarea unor măsuri de limitare a poluării, atât la nivel global, dar și la nivel național și individual.

4. Susținem politicile publice care vizează conservarea naturii și biodiversității, diminuarea presiunii antropice și protejarea ecosistemelor astfel încât să poată fi asigurat fluxul continuu de servicii și funcții ale ecosistemelor (polenizare, calitatea aerului, calitatea apei, funcție recreativă etc.).

5. Considerăm că apa, ca resursă regenerabilă, vulnerabilă, limitată și indispensabilă vieții, cu valențe sociale și economice, trebuie să fie protejată prin reglementări și măsuri de intervenție adecvate în scopul conservării și dezvoltării resurselor de apă și protecția ecosistemelor acvatice.

6. Suntem de acord că implementarea noului Pachet de Economie Circulară emis de Comisia Europeană va întări creșterea economică, va stimula competitivitatea la nivel global și va crea noi locuri de muncă, contribuind în același timp la închiderea circuitului în ciclul de viață al produselor, aducând beneficii atât pentru mediu, cât și pentru economie.

7. Considerăm că solul și subsolul reprezintă una dintre cele mai importante resurse pentru asigurarea hranei, garantarea sănătății umane și dezvoltarea economică a societății. Este necesară implementarea unei strategii coerente pentru asumarea responsabilității istorice a statului și pentru implementarea unei protecții active a utilizării prezente.

8. Apreciem că cercetarea este un sector important, care trebuie susţinut în vederea identificării de noi tehnologii și implementarea progreselor științifice și tehnice în domeniul protecției mediului, în special în ceea ce privește eco-inovarea și tehnologiile curate.

9. Susținem elaborarea de politici publice și programe care să sprijine transformarea economică a României către o economie verde, în care valorificarea resurselor naturale să se facă cu impact minim asupra mediului prin adoptarea de practici de producţie și consum durabile și prin susținerea dezvoltării de afaceri verzi care să creeze locuri de muncă și creștere economică prin investiții în protecția mediului.

10. Suntem convinși că educația reprezintă cel mai eficient și ieftin mijloc prin care se poate realiză protecția mediului și, în consecință, susținem includerea în programele educative și școlare, începând de la cele mai mici vârste și la toate nivelele, a unor discipline dedicate cu tematici specifice.

11. Suntem de acord că mediul, în cadrul Serviciilor de Interes Economic General, reprezintă o prezență transversală și trebuie tratat că atare.

12. Recomandăm Guvernelor întărirea capacității instituționale a autorităților de mediu, care trebuie să fie construite atât pe aranjamente instituționale adecvate, legislație și politici, cât și pe resurse umane calificate și specializate, motivate și introduse într-un proces de formare continuă.

13. Considerăm că autoritatea centrală pentru protecția mediului are implicații strategice în toate domeniile de activitate guvernamentală și pe politici publice naționale și locale.

14. Invităm autoritățile publice locale să își asume cu demnitate și responsabilitate drepturile și obligațiile legale pentru a garanta fiecărui cetățean accesul la servicii publice de interes general sustenabile și la un mediu înconjurător care să garanteze sănătatea umană și dezvoltarea generațiilor următoare.

„România - 10 ani în mediul european“15. Considerăm că trebuie constituită o platformă largă pentru cooperare și parteneriate în vederea realizării strategiei privind dezvoltarea durabilă a României în următorii ani, strategie care să întrunească consensul clasei politice, mediului economic și social, organizațiilor non-guvernamentale şi cetățenilor, în vederea implementării eficiente a Agendei 2030.

16. Îndemnăm societatea civilă să fie mai activă, să comunice mai mult cu cetățenii pe care îi reprezintă și să se profesionalizeze pentru a asigura un partener de dialog şi de conlucrare sustenabil pentru autoritățile publice centrale și locale.

17. Îndemnăm Guvernele noastre să se asigure că resursele corespunzătoare sunt puse la dispoziție în domeniul protecției mediului și dezvoltării economice durabile cu impact redus asupra mediului.

18. Îndemnăm Guvernele noastre să se asigure de implicarea directă a cetățenilor în procesul de protejare a mediului înconjurător prin educarea acestora cu privire la importanța mediului înconjurător pentru calitatea vieții.

19. Îndemnăm Guvernele noastre să monitorizeze implementarea proceselor și a strategiilor existente și să asigure transparența în luarea deciziilor.

20. Admitem faptul că protecția mediului necesită costuri suplimentare ce trebuie alocate în prezent pentru a asigura bunăstarea, dezvoltarea și supraviețuirea generațiilor următoare.

21. Invităm părțile interesate, economice sau non-guvernamentale, să contribuie la elaborarea și implementarea strategiilor de protejare a mediului înconjurător, la asigurarea respectării stricte a normelor de mediu, la asumarea cu celeritate a obligațiilor asumate și la asigurarea în termen a finanțărilor necesare.

București, 07 Iunie 2017“

Asociaţia Planeta VerdeAlte articole in rubrica Actualitate